Văn hóa công ty
Văn hóa công ty

        Việc xây dựng văn hóa của Công ty được chú trọng ngay từ khi khởi nghiệp. Chúng tôi chú trọng xây dựng văn hóa Công ty theo hướng đặc sắc và không thể trộn lẫn, với mong muốn các công trình, dự án phải có ý nghĩa xã hội, có dấu ấn bền vững góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển, nên chúng tôi đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi nhuận. Đó là ứng xử với khách hàng của chúng tôi.

       Đối với CBCNV trong Công ty chúng tôi xây dựng văn hóa chia sẻ niềm tin giữa các thành viên. Lãnh đạo luôn động viên CBCNV phát huy trí tuệ sáng tạo, tính độc lập tự chủ, có cơ chế thỏa đáng với những ai làm việc tốt, nên CBCNV gắn bó hết mình với Công ty. Chúng tôi xây dựng các điển hình trong từng công việc từ quản lý đến công nhân, từ lao động có bằng cấp đến lao động phổ thông qua đó CBCNV tùy từng vị trí công việc có đích hướng tới trong công tác làm việc. Song song với việc khích lệ động viên, chúng tôi hình thành các Chuẩn trong công việc, từ đó có các chế tài khen thưởng, xử phạt phân minh với cán bộ thực hiện nhằm luật hóa văn hóa Công ty để định hướng cho văn hóa Hưng Thịnh An ngày càng có cá tính và giàu bản sắc. Văn hóa Hưng Thịnh An là món ăn tinh thần, chất keo đoàn kết, sân chơi tuyệt vời, nguồn cổ viên cổ vũ và là niềm tự hào của mỗi người trong công việc. Lãnh đạo Công ty và toàn bộ CBCNV có nhiệm vụ phát triển và gìn giữ văn hóa Hưng Thịnh An. Hàng năm chúng tôi luôn tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm mang lại cho CBCNV một cuộc sống tinh thần phong phú, sự gắn bó với Công ty, tin tưởng vào tương lai cùng thành công với Hưng Thịnh An.