Mục tiêu, định hướng phát triển công ty

1. Tầm nhìn

- Với phương trâm phát triển bền vững, HTA Invest phấn đấu trở thành một thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và sản xuất.


2. Sứ mệnh

- Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước.


3. Giá trị cốt lõi

- Liên kết tạo sức mạnh - Tăng trưởng để thành công.